Koordinatörlüğümüz tarafından 6 Kasım 2019 tarihinde 2019-2020 Bahar Dönemi öğrenci öğrenim hareketliliğine hak kazanan öğrencilerimize yönelik oryantasyon ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Uşaklı ve Öğr. Gör. Merve Feryal Ashmawy tarafından öğrencilerimize programın bundan sonraki süreci hakkında bilgiler verilmiştir.