24.06.2020 tarihinde Rektörlük Olur’u ile alınan “COVID-19 pandemi süreci nedeniyle 2020-2021 Güz Dönemi değişim öğrencisi kabul etmeyen üniversiteleri tercih eden öğrenciler ile karşı kurumun Güz Dönemi “nomination” (aday gösterme) ve son başvuru tarihi geçen üniversiteleri tercih eden öğrenciler ancak 2020-2021 Bahar döneminde faydalanabileceklerdir.” kararına istinaden 2020-2021 Güz Döneminde seçilen öğrencilerin hareketlilikleri 2020-2021 Bahar dönemine aktarılmıştır. Bu nedenle 2020-2021 Bahar Dönemi Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği için ayrıca bir başvuru ilanına çıkılmayacaktır. Öğrencilerimize duyurulur.