Başvuru Koşulları 

Erasmus programına başvuru için öncelikle ilgili duyurunun yapılmasını beklemek gerekir. Duyurular yılda bir kez yapılabilir. Duyurular üniversitenin internet sitesinde “Duyurular” bölümü ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğü internet sayfasından yapılmaktadır. İnternetin dışında bölümlere asılan duyuruların da takip edilmesi gereklidir.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için başvuru koşulları şunlardır: 

(a) yurtdışına çıkmadan önce okunulan bölümde en az bir dönemi tamamlamış olmak, 
(b) genel akademik not ortalaması lisans düzeyi için en az 2.20 / 4.0 olmak, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için en az 2.50 / 4.0 olmak
(c) gidilecek ülkenin lisanını veya Erasmus programından faydalanma sürecinde kullanılacak lisanı konuşabilme-yazabilme-anlayabilme. (İngilizce)

Bunun tespitine yönelik olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yazılı sınav yapılır. 

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği programında yurtdışına çıkmak için ikinci sınıfta olma şartı aranmaz. Diğer koşullar geçerlidir. 

Akademik personel ders verme hareketliliği için aranan koşullar: 

(a) Bir lisanı (gidilmesi planlanan ülkenin lisanı ya da İngilizce) belli bir seviyede konuşabilme ve anlayabilme becerisi, 
(b) Üniversiteler arası bir ikili anlaşmanın olması, 
(c) Hem gönderen hem de misafir olunacak kurum tarafından kabul edilen bir ders verme planının (work programme) olması, 
(d) Bu program taraflarca imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. 

Personel eğitim alma hareketliliği için aranan koşullar: 

(a) Bir lisanı (gidilmesi planlanan ülkenin lisanı ya da İngilizce) belli bir seviyede konuşabilme ve anlayabilme becerisi, 
(b) EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari / teknik personel olunması, 
(c) Üniversiteler arası bir ikili anlaşmanın olması. Eğitime gidilecek yer işletme ise, böyle bir ikili anlaşma gerekli değildir. 
(d) Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work programme) olması, 
(e) İş planı taraflarca imzalanmış, mühürlenmiş olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir