ADI SOYADI GÖREVİ Kurumsal e-Posta Dahili Tel.
Kalite Temsilcisi   Dr.Öğr.Üyesi Hazar KABA Koordinatör hazarkaba@sinop.edu.tr 1188
Kalite Temsilci Yardımcısı Münüre YİĞİT Bilg.İşetmeni myigit@sinop.edu.tr 1186