MİSYONUMUZ

Üniversitemiz öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim veya araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının ve idari personelin üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

VİZYONUMUZ

Üniversitenin ulusal ve uluslararası camia ile etkin iletişimi ve entegrasyonu için dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlamak ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlık hizmeti vermektir.