Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 

Yüksek öğretim kurumlarındaki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Erasmus programına dahil ülkelerdeki üniversitelerde 2-12 ay arasında değişen bir zaman dilimi için (bir dönem veya iki dönem) eğitim almasını sağlayan bir programdır. 

Öğrenci Staj Hareketliliği:

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. 

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir. 

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Staj faaliyeti öğrencinin diploma programı için zorunlu ise staj yapılacak yer, süreç ve diğer yükümlülükler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okullarının staj yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde olmalıdır. Öğrencinin bölümüyle ilgili olan staj yönetmeliğinde belirtilen şartları karşılamayan işletmelerde yapılmak istenen staj, mezuniyet için gerekli olan staj yükümlülüğünü yerine getirmeyecek yalnızca kültürel değişim amaçlı, isteğe bağlı staj olacaktır.  

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere asgari 2 ay azami 12 aydır. 

Faaliyetten yararlanabilmek için halihazırda kayıtlı öğrenci iken başvurulması yeterlidir. Mezuniyet sonrasında 12 ay içerisinde faaliyetten yararlanılabilinir fakat mezuniyet durumunda başvuru yapılamaz. 

Hibeler:

Öğrenci hareketliliğinden faydalanan öğrencilere verilen mali destek, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamayı amaçlayan bir destek değildir. Verilen mali destekle yalnızca hareketlilikten faydalanan öğrencinin hareketlilikten dolayı karşılaşacağı ek masraflarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Öğrenciye sağlanan mali destek sonradan geri istenmeyecek bir mali destektir.

Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz (“0″ hibeli) Erasmus+ öğrencisi” olarak Erasmus+ programından faydanabilirler.

Erasmus+ Programı kapsamında 2022-2023 ve 2023-2024 Proje dönemi için Öğrenci Hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir.

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
2024 Projesi
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
2023 Projesi
Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, YunanistanAlmanya, Avusturya, Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda,
İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda,
Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç,
Portekiz, Yunanistan
600 750
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, TürkiyeBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya,
Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya,
Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye
450 600

Hibe ödemeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize yapılan ödeme ile orantılı olarak yapılmaktadır. Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Pasaport Giriş Çıkış Sayfası Fotokopisi, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, Katılım Sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
 

Personel  Hareketliliği 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği de kendi içinde ikiye ayrılır.

a. Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkan sağlayan bir programdır. Eğitim süresi en az iki gün, en fazla iki aydır. 

b. Personel Ders Verme Hareketliliği 

EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının, farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB (Avrupa Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Ders verme süresi en az iki gün, en fazla iki ay olan bu faaliyetin asıl amaçları: 

(a) hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek, 

(b) pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek, 

(c) yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmektir.

Hibeler

Erasmus+ Programı kapsamında 2024 Proje dönemi için Personel Hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir.

Ülke GruplarıHareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
2024
1.Grup Program ÜlkeleriAlmanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç
Programla İlişkili Olmayan 13. ve 14. Bölge Ülkeleri
171
2.Grup Program
Ülkeleri
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, , İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Slovakya, Slovenya153
3.Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, , Hırvatistan, Kuzey Makedonya, , Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, , Türkiye*133
Diğer Ülkeler1-12. Bölge Ülkeleri190

Erasmus+ Programı kapsamında 2023 Proje dönemi için Personel Hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir.

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
2022-2023
1.Grup Program
Ülkeleri
Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda,
Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç
Bölge Ülkeleri
162
2.Grup Program
Ülkeleri
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs,
Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan
13.Bölge Ülkeleri
144
3.Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan,
Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,
Türkiye *
126
Diğer Ülkeler1-12. Bölge Ülkeler180

Personel hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtildiği üzere verilecektir.

Mesafe Bandı

Elde edilen “km” değeriStandart Seyahat Hibe Tutarı 2022-2023
(Avro)
Yeşil Seyahat Hibe Tutarı 2022-2023
(Avro)
Standart Seyahat Hibe Tutarı 2023-2024
(Avro)
Yeşil Seyahat Hibe Tutarı 2023-2024
(Avro)
10-99 KM arası 23 2856
100 – 499 KM arası180210211285
500 – 1999 KM arası275320309417
2000 – 2999 KM arası360410395535
3000 – 3999 KM arası530610580785
4000 – 7999 KM arası82011801188
8000 KM ve üzeri150017351735